Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental
e-chimicale.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele
dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind
protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit
aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și
protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și
serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a
reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau
orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru
versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic
continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

e-chimicale este denumirea comercială a GXG Chemicals SRL, persoană juridică de naționalitate română,
având sediul social în Berislavesti, Dangesti, nr. 78, cu număr de ordine în Registrul Comerțului
J38/414/2012, cod unic de înregistrare fiscală RO30578279 (în continuare “e-chimicale” sau “noi“). În
sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu
caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice
informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să
contactați Responsabilul e-chimicale cu protecția datelor la adresa de e-mail comenzi@e-chimicale.ro – cu
mentiunea: în atenția Responsabilului e-chimicale cu protecția datelor.
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți
controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la
dvs. astfel:

Când vă creați un cont e-chimicale, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma e-chimicale aveți posibilitatea să adăugați
informații suplimentare, precum: număr de telefon, adrese de livrare.
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de
livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii
de cookie-uri.
Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în
categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date
ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
1. Pentru prestarea serviciilor e-chimicale în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei e-chimicale;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau
serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și
executarea unui contract între e-chimicale și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor
scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având
întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

3. Pentru marketing
Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la
comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate)
pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea
drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu
vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

4. Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea
comercială. Acestea pot include:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei e-chimicale față de atacuri cibernetice:
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către
autoritățile publice competente;
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea
comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între
interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a
asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma e-
chimicale. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da

curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în
situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor
categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii IT;
În cazul în care ne revine o obligație legală, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter
personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în
conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor
contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.
Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice
și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le
stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.
Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind
tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că
transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este
complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu
putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu
caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre
și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita
dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz,
puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la
restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului
prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă
rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal.
Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa
de e-mail aferenta contului e-chimicale. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea
prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.
Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu
caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată,
respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea
circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună,
cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări,
caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea
nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți
sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de
raspuns la solicitarea dvs.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ
drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Drepturi vizate Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:
• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le
avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți,

cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-
au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau

incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
• v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
• dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
• acestea au fost prelucrate ilegal; sau
• ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter
personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
• pentru respectarea unei obligații legale; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de
ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea
refuza această solicitare
Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul e-chimicale
si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la e-chimicale, indiferent
daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi:
facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va
exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar e-chimicale va fi in
imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor,
respectiv a contului e-chimicale cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un
proces ireversibil.

Restricționarea
prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în
care:
• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să
verificăm acuratețea acestora; sau
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți
nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în
desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de
restricționare, în cazul în care:
• avem consimțământul dvs.; sau
• pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
• pentru a proteja drepturile e-chimicale sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în
mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către
un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
• prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract
cu dvs; și prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați,
prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care
considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct
(inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt
timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai
atunci când decizia respectivă:
• produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
• vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a
deciziilor:
• ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
• este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
• se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea
datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere
pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere,
vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile
necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

• Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul e-chimicale.ro cu protecția datelor
prin transmiterea solicitarii dvs prin in e-mail la adresa: comenzi@e-chimicale.ro